Wat doet de coach

logo-1Wat doet de coach/counselor?

De coach/counselor is opgeleid om te luisteren naar wat je zelf niet meer (of niet direct) hoort. En om te kijken naar wat je zelf niet kunt zien. Een coach/counselor verstaat de kunst om je een spiegel voor te houden zodat jij kunt kijken naar je eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken. En hij/zij kan achter of onder de vragen die je stelt, ook luisteren naar de antwoorden en oplossingen die vanuit je eigen wijsheid worden aangedragen.

Vastlopen helpt

Als alles lekker z’n comfortabele en succesvolle gangetje gaat, is er geen directe noodzaak om er diepgaand met iemand naar te kijken. De directe aanleiding voor een coachingstraject is meestal als je ergens op vastloopt. Soms gaat het meer om een sluimerend gevoel.

Hoewel je het niemand toewenst dat hij vast komt te zitten, kan een beetje ‘crisis’ toch behoorlijk vruchtbaar zijn. Een crisis maakt je duidelijk dat ‘iets’ niet meer werkt. Dat er ‘iets’ anders moet gebeuren dan wat er vanzelf gebeurt. En in die zin roept een crisis de bereidheid wakker om buiten de gebaande paden te treden en wat diepgaander zelf-onderzoek te doen. Een crisis die werkelijk aangegaan wordt, genereert creativiteit: een nieuwe kijk op ‘oude’ feiten.

We kennen het allemaal: er mislukt iets, we missen een kans of een relatie wordt beëindigd, er gaat iets niet zoals we dat gehoopt hadden. Dan zien we ons genoodzaakt om een andere weg in te slaan. En als we dan achteraf terugkijken, dan merken we vaak dat we er sterker of beter van geworden zijn. Crisis is nooit leuk. Maar het kan aanleiding zijn om onszelf te vernieuwen. En dat is dan wel weer bevredigend.